Cookie & Privacy Beleid

INTRODUCTIE & DEFINITIES

De Nieuwendijkse Oranje Vereniging (hierna NOV genoemd) heeft dit cookie & privacy beleid opgesteld om u te informeren over de cookies die zij op haar websites plaatst en over de verwerking van persoonsgegevens van geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers van de diensten van de NOV. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Nieuwendijkse Oranje Vereniging, gevestigd te Nieuwendijk.

Onder de diensten van de NOV moet worden verstaan: alle huidige en toekomstige elektronische, dan wel digitale diensten die de NOV aanbiedt, zoals haar (mobiele) website www.novnieuwendijk.nl, digitale nieuwsvoorzieningen (zoals nieuwsbrieven) en archieven, alsmede alle abonnementen of lidmaatschap die zij aanbiedt, die gebruikt worden door natuurlijke personen of rechtspersonen (hierna: “Diensten”).

Onder relaties (hierna: “Relaties”) moet worden verstaan (i) alle natuurlijke personen en organisaties die betaald en onbetaalde diensten van de NOV afnemen of in het verleden hebben afgenomen en (ii) alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met de NOV.

 

COOKIEBELEID

Soorten cookies en doeleinden:
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de sites zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De NOV maakt op haar website in het kader van haar diensten gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer of telefoon. Dit cookiebeleid is van toepassing op de in dit document vermelde website en diensten van de NOV. De NOV vindt het van groot belang dat u weet welke cookies op onze website ingezet worden en voor welke doeleinden dat gebeurt. In het volgende overzicht wordt voor de website van de NOV aangegeven welke typen cookies geplaatst kunnen worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden: 

 

Functionele cookies:
Cookies die noodzakelijk zijn om de diensten van de NOV te laten functioneren. De NOV gebruikt deze cookies bijvoorbeeld om het inloggen op de website mogelijk te maken of instellingen van de pagina te onthouden.

 

Analytische cookies (geanonimiseerd):
Cookies die het gebruik van de website van de NOV analyseren, zodat de NOV de kwaliteit en/of de effectiviteit van haar website kan verbeteren. De NOV gebruikt deze geanonimiseerde cookies onder meer om te kunnen zien hoe vaak en hoe lang (pagina’s van) haar website worden bezocht, van welke website(s) gebruikers vandaan komen en in welke volgorde gebruikers de verschillende pagina’s van haar website bezoeken.

Voor het ontvangen van de informatie over het gebruik van de website, maakt de NOV gebruik van de diensten van Google Analytics van Google Inc (‘Google’). De NOV anonimiseert gegevens uit analytische cookies altijd voordat zij die deelt met Google Analytics. Echter we geven wel het IP adres door aan Google Analytics, zie Tracking Cookies.

 

Tracking cookies:
Met uw toestemming verzamelt de NOV en derde partijen via cookies informatie over het gebruik van de website van de NOV en de interesses van gebruikers. Cookies worden expliciet niet gebruikt om advertenties aan te passen aan de interesses van gebruikers. De NOV gebruikt tracking cookies uitsluitend met toestemming van gebruikers onder meer om via Google Analytics gepersonaliseerde statistieken bij te houden. We slaan de IP-adressen binnen Google Analytics niet anoniem op, wat betekent dat wij een goede indicatie hebben van de locatie (tot op plaatsnaam) van onze bezoekers.

 

Social Media Cookies:
Op de website van de NOV kunnen met uw toestemming gepersonaliseerde Social Media cookies geplaatst worden door o.a. Facebook, LinkedIn en Youtube. Social media cookies zorgen ervoor dat gebruikers van de diensten de inhoud van de website van de NOV via Social Media direct kunnen delen met anderen. De NOV heeft daar geen invloed op en verwijst voor meer informatie naar de verklaringen die deze Sociale Media partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookLinkedIn, en YouTube.

Wij maken gebruik van het embedden van YouTube. Deze partij houdt bij het bekijken van deze video’s via onze website ook informatie bij over kijkgedrag. We embedden deze niet in privacymodus.

 

COOKIE INSTELLINGEN AANPASSEN

Aanpassen cookies instellingen:
Wanneer u onze website voor het eerst benadert, krijgt u een pop-up te zien die u om toestemming vraagt om cookies te gebruiken. Standaard staan alle cookies uit, tenzij u ons privacy beleid accepteert. Via de knop Instellingen, kunt u het niveau aanpassen waarop onze website cookies gebruikt. Per niveau ziet u precies welke zaken wel en welke niet via cookies worden onthouden.

Verder kunt u via uw browserinstellingen het gebruik van cookies door de website van de NOV en/of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

 

Welke gegevens worden verwerkt:
De gegevens (waaronder persoonsgegevens) die de NOV verwerkt vallen onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Gegevens die door relaties zijn verstrekt om de dienst waar hij zich op heeft geabonneerd te kunnen leveren; zoals naam, adres en woonplaats, emailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de afgenomen diensten te kunnen leveren.
  2. Afgeleide gegevens; wij verkrijgen gegevens door het gebruik van onze digitale diensten (website, nieuwsbrieven); zoals apparaat gegevens, bezochte pagina’s, gelezen artikelen, locatie van lezen (in deze de op gemeente niveau), kliks op tekstlinks en advertenties, alsmede gegevens over het gebruik van een platform, tijdstip , gelezen onderwerpen en kliks. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met toestemming van gebruikers (zie ook het hoofdstuk “Cookie beleid”)
  3. Gegevens die voortvloeien uit het incidentele contact dat relaties hebben met een van onze contactkanalen (telefoon, email, briefpost, website, accountmanager, etc..); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten en deelname aan onderzoek. Dit contact kan zowel door relaties geïnitieerd worden als door de NOV zelf.

 

Opslag & beveiliging van gegevens:
De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen van de NOV; de websitedatabase of de genoemde derde partijen. De gegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt met als doel het uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data.

 

Websites van derden:
Wanneer u op de website of in een van de diensten een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u de dienst van de NOV. Op het gebruik van de websites van derden zijn de gebruiksvoorwaarden en dit cookie- en privacy beleid van de NOV niet van toepassing, maar gelden andere voorwaarden. De NOV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik van websites van derden.

 

Inschakeling van derden:
De NOV kan voor de uitvoering en exploitatie van de diensten gebruik maken van de diensten van derden, bijvoorbeeld om website-gerelateerde diensten uit te voeren. Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. De NOV zal deze derden verplichten uw persoonsgegevens niet openbaar te maken, behalve voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten.

 

Doorgifte andere landen:
In landen buiten de Europese Unie (hierna: de “EU”) wordt niet altijd dezelfde bescherming geboden aan uw gegevens als in landen binnen de EU. Soms kan het echter nodig zijn dat de NOV uw gegevens doorgeeft aan die landen, bijvoorbeeld omdat daar de (servers van de) bedrijven gevestigd zijn die haar ondersteunen of door haar zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de diensten. De NOV is gerechtigd om uw persoonsgegevens – ter uitvoering van de diensten – naar landen buiten de EU doorgeven.

 

Leeftijd:
U garandeert de NOV dat alle informatie die u verstrekt juist en volledig is en dat u 16 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 16 jaar, dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruik maakt van de diensten. Door akkoord te gaan met dit cookie- en privacy beleid garandeert u ons dat u 16 jaar of ouder bent, of dat u de hier bedoelde toestemming verkregen heeft.

 

Inzage & correctie:
Het is mogelijk om een e-mail sturen aan secretariaat@novnieuwendijk.nl, onder vermelding van ‘privacy’. Op uw verzoek zal de NOV uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Tevens zal de NOV op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

 

Wijziging cookie & privacy beleid:
Het kan voorkomen dat het cookie & privacy beleid van de NOV wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom zinvol dit cookie & privacy beleid en het gerelateerde cookiebeleid van de NOV regelmatig te raadplegen.

 

Contact:
Voor vragen over dit cookie & privacy beleid kunt u graag contact met ons opnemen.

 

De Nieuwendijkse Oranje Vereniging

Laatst bijgewerkt: 1 november 2021